Bestilling

Rejserne kan bestilles på www.bbholidays.dk, bennybay@bbholidays.dk eller på telefon 50 579 279.


Depositum*

Dkr. 6.500,- pr. person + evt. afbestillingsforsikring.

Depositum skal være os i hænde senest 14 dage efter bestilling. Aftalen er bindende, når depositum er betalt og ved indbetalingen bekræfter kunden, at have modtaget og kontrolleret rejsebeviset, at være i besiddelse af programmet for turen, samt at have godkendt de gældende vilkår for rejsens afvikling og vores almindelige betingelser.

 

Restbeløb

Dette skal være os i hænde senest 90 dage før. Overholdes denne betalingsfrist ikke, forbeholder vi os retten til at aflyse rejsen uden yderlig varsel og evt. depositum vil være tabt.

Husk altid at oplyse rejsebevisnr. ved betaling.


Inkluderet i rejsens pris

Prisen og evt. tillæg er anført i programmet og er baseret på at to personer deler et dobbeltværelse. Derudover indeholder prisen alle obligatoriske afgifter samt lufthavnsskatter. Rejsens varighed er angivet med et antal dage, som inkluderer både afrejsedag og hjemkomstdag.

 

Indkvartering

Ved køb af plads i delt dobbeltværelse, forbeholder rejsearrangøren sig ret til at opkræve eneværelses tillæg, såfremt den anden halvdel af værelset ikke sælges. Arrangøren forbeholder sig ret til at flytte gæster til et andet hotel af samme standard. På visse hoteller kan der forekomme uensartede værelser.


Afbestilling på grund af sygdom

Ved bestilling af rejsen kan der tegnes en afbestillingsforsikring. Præmien på afbestillingsforsikringen er 6% af rejsens pris. Ved afbestilling af en rejse mistes i alle tilfælde, den betalte præmie for evt. tegnet afbestillingsforsikring.

Afbestillingsforsikringen kan kun tegnes samtidig med bestilling af rejsen, og skal indbetales sammen med depositum. Forsikringen dækker hvis rejsen aflyses pga. død, akut sygdom eller tilskadekomst hos dig, din rejseledsager eller familie (ægtefælle, samlever, forældre, stedforældre, sviger eller bedsteforældre, børn, stedbørn, børnebørn, søskende, stedsøskende, svigerinder, svogre eller svigerbørn)


 

Afbestilling af andre årsager

Ved afbestilling af rejse hvor der ikke er tegnet afbestillingsforsikring gælder nedenstående afbestillingsregler og gebyrer:

Rejser til USA: Fra bestilling og indtil 100 dage før afrejse: 10% af rejsens pris samt evt. ikke refunderbar flybillet.

Fra 99 dage og indtil 60 dage før afrejse: 10% af rejsens pris + depositum.

Fra 59 dage og indtil 14 dage før afrejse: 50% af rejsens pris + depositum.

Mindre end 14 dage før afrejse: Hele rejsens pris er tabt.

Rejser til Mallorca:

Afbestilling senere end 60 dage og indtil 5 dage før afrejse: 10% af rejsens pris samt evt. ikke refunderbar motorcykelleje. Mindre end 14 dage før afrejse: Hele rejsens pris er tabt.


Rejsedeltagerens ansvar

Rejsedeltagere der ikke møder på rette tid og sted, udebliver eller ikke kan rejse på grund af manglende rejsedokumenter, ugyldigt pas, nødvendige visa eller vaccinationer kan ikke forvente nogen godtgørelse.


ESTA - indrejseregler til USA

Ved rejser til USA forlanges det, at passet skal have en gyldighed på 6 måneder efter rejsen er afsluttet samt at passet skal være med maskinlæsbar stregkode.

Ligeledes kræves at alle rejsende til USA via internettet skal ansøge om indrejsetilladelse ESTA. Dette skal gøres senest 72 timer før afrejse. Det påhviler den enkelte rejsedeltager at ansøge om indrejsetilladelse.


Bagageansvar

Deltagerne har selv ansvar for, at kufferter og anden bagage kommer med og af bagagevognen og bør kontrollere, at dette finder sted. Evt. beskadiget eller mistet bagage erstattes ikke. Erstatningskrav må rettes til deltagerens eget forsikringsselskab.

Aflysning af rejsen

Vi forbeholder os retten til at aflyse rejsen af følgende årsager:

1) Katastrofe, krigshandlinger, uroligheder, strejke o. lign.

2) Såfremt der ikke modtages  et tilstrækkeligt antal tilmeldinger, nærmere betegnet et antal der svarer til 10 personer. I dette tilfælde vil allerede tilmeldte rejsedeltagere bliver underrette hurtigst muligt og senest 30 dage før afrejsedagen. Aflyses en rejse pga. manglende tilmeldinger, tilbagebetales det indbetalte beløb uden fradrag. Derudover tilkommer der ikke kunden nogen erstatning.


Priser/Prisændring

Programmets priser er baseret på mindst 10 betalende deltagere og er desuden beregnet på grundlag af de gældende tariffer, priser, afgifter, skatter og valutakurser pr. 01.10.21. Der kan, under særlige omstændigheder, fortages ændringer den aftalte pris i op eller nedgående retning. Ændringen skal bero på ændrede skatter og afgifter, store olieprisstigninger eller ændrede valutakurser. En prisændring skal normalt varsles snarest muligt, med mindst 20 dages varsel, og må ikke overstige 10 % af rejsens pris.


Anbefalet forsikring

På rejserne udenfor Europa er man ikke dækket af det gule sygesikringskort og det er nødvendigt at tegne en rejseforsikring. Derudover er det vigtigt, at sikre at ens bagage er dækket, både ved forsinkelse eller tyveri, da man på en motorcykelrejse er meget afhængig af bagagen samt ofte medbringer bagage af stor værdi. BB Holidays tilbyder at tegne rejseforsikring gennem Gouda Rejseforsikring.


Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl i programmet. De angivne længder af dagsetaperne er alle cirka distance og kan variere. Ligeledes tages der forbehold for ændringer af ruterne. Mht. bestilte motorcykler, kan det ikke garanteres at valgte model bliver endelig.


Teknisk arrangør: Vejle Turisttrafik* gælder kun rejser til USA